فروش شیره زعفرانی

تجهیزات و ماشین آلات اردکان

توضیحات بیشتر

فروش شیره زعفرانی اردکانی
جهت مخلوط کردن با ارده
با طعمی به یاد ماندنی
در اندازه های متفاوت
کارتن 36 عددی
چهارصد گرمی